Uttar Pradesh Tourism Development Corporation
Rajarshi Purshottam Das Tandon Paryatan Bhavan,
C-13, Vipin Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Tel.: +91-522-2307037
Fax: +91-522-2308937
Email: upstdc@up-tourism.com
Website:www.up-tourism.com